လုံခြုံရေး

Website SATHAPANA Limited Myanmar

Microfinance Institution

အစီရင်ခံသတင်းပို့ရန် : စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမန်နေဂျာ/ ရုံးခွဲမန်နေဂျာ

 

တာဝန်အကျဉ်းချုပ်

လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း၏ အဓိကတာဝန်မှာ ရုံးနှင့်ရုံးပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုံခြုံမှုရှိစေရေး၊ ရုံးသို့လာသောဧည့်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

 

ထမ်းဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

(၁) ယူနီဖောင်း၊ လက်နက်ကရိယာ အပြည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လူအဝင်အထွက် စာရင်း များကို သေချာမှတ်တမ်းတင်ထား နိုင်ရမည်။
(၂) ဝန်ထမ်းများ၏လုံခြုံရေးကို ရုံးခန်းအဆောက်အဦး ပတ်ပတ်လည်ကို စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုပြီး မသာင်္ကာစရာများတွေ့ရှိလျှင် မန်နေဂျာ၊ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားရမည်။
(၃) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အခြားပြင်ပအန္တရာယ်များကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရမည်။
(၄) ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ရမည်။
(၅) ဧည်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။
(၆) အရေးပေါ်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကို အခြေအနေအချိန်အခါအလိုက် သင့်လျော်အောင် ရဲသို့အကြောင်းကြားခြင်း၊ မီးလောင်လျှင်မီးသတ်ဌာနသို့ အကြောင်းကြားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။
(၇) ရုံးကိစ္စ၊ ဝန်ထမ်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မပေါက်ကြားအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။
(၈) နေ့စဉ်လူဝင်လူထွက်စာရင်းကို သေချာစွာပြုလုပ်ထားပြီး သက်သေအဖြစ် သေချာစွာ မေးမြန်းမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ရမည်။

 

လိုအပ်သောအရည်အချင်းများ

(၁) အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ ပညာအရည်ချင်းရှိရမည်။
(၂) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။
(၃) သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောအသွင်အပြင်ရှိရမည်။
(၄) အချိန်တိကျရမည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူဖြစ်ရမည်။
(၅) လုပ်ငန်းအခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ အလုပ်ချိန်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။
(၆) နယ်မြို့များသို့ လိုအပ်ပါက သွားရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
(၇) အချိန်ပိုထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

 

To apply for this job email your details to recruitment@sathapana.com.mm