အထူးချေးငွေအရာရှိ

Website SATHAPANA Limited Myanmar

Microfinance Institution

အစီရင်ခံသတင်းပို့ရန် : (ဒုတိယ) အရာရှိချုပ်

လုပ်ငန်းရာထူးနှင့်ဆိုင်သော အကျဉ်းဖော်ပြချက်/ရာထူးတာဝန်အကျဉ်းဖော်ပြချက်

အထူးချေးငွေအရာရှိသည် ၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်ရာ၌ ကုမ္ပဏီ၏ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းချခြင်းနှင့် ချေးငွေနှင့်စပ်ဆိုင်သော စီစစ်ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် တဦးချင်းချေးငွေနည်းစနစ်ကိုသာ အထူးအားဖြင့် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မည်။ သူ/သူမသည် ၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်ရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ပြဌာန်းထားသောမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဆိုင်သော စည်းကမ်းများအားလုံးကိုလေးစားလိုက်နာမည်။ အထူးချေးငွေအရာရှိ (သူ/သူမ)သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြောင်းလဲနေသော ဈေးကွက်နှင့်ဖောက်သည်များ၏ ယူဆချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် ၎င်းကုမ္ပဏီ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာများ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတတ်နေစေရန် ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ရမည်။

အထူးချေးငွေအရာရှိသည် အောက်ဖော်ပြပါတာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁။ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 ကုမ္ပဏီနှင့် မိမိ၏ကြီးကြပ်သူအရာရှိများမှ ချမှတ်ထားသော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းချခြင်းနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း ဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရမည်။
 မိမိ၏လုပ်ငန်း ကောင်းမွန်သက်သာချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၊ အသင်းဝင်အသစ် ဖြစ်နိုင်ရန် အလားအလာရှိသူအားလုံးနှင့် အပြန်အလှန်ခင်မင်နားလည်နိုင်သော ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရမည်။ ထို့အပြင်မိမိ၏ လက်ရှိအသင်းဝင်များနှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့ထံမှ လုပ်ငန်းအသစ်များ ထပ်မံရရှိစေပြီး အလားအလာရှိသော အသင်းဝင်အသစ်များ ရရှိစေရန် ၎င်းတို့မှ ညွှန်းပေးခြင်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ သတ်မှတ်ပေးသော လုပ်ငန်းရာထားချက်များ ပြည့်မှီစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ကုမ္ပဏီ၏ချေးငွေထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု မိမိအား တာဝန်ချထားပေးလိုက်သော နယ်မြေဒေသပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သူများနှင့် ရင်နှီးကျွမ်းဝင်အောင် ကြိုးစား၍ ၎င်းတို့ကို ခိုင်မြဲစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် ရောင်းအားတိုးတတ်အာင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ကွဲပြား ခြားနားသော ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု ထုတ်ကုန်များ နှင့် ရရှိနိုင်သော ချေးငွေ နည်းလမ်းများ ၎င်းတို့၏သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မိမိ၏ ဖောက်သည်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားရမည်။
 ချေးငွေလျှောက်ထားသူများလိုအပ်သော ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမဟုတ်သော သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့အားတွေ့ဆုံပြီး ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်း လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့် သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးရမည်။
 ချေးငွေလျှောက်ထားသူ၏ ချေးငွေသမိုင်းကြောင်း နှင့် စပ်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်း မိတ္ထူများ၊ အခြား ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက် နှင့်သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများကို စုစည်းရယူရမည်။
 ချေးငွေလျှောက်ထားသူ၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ၊ ချေးငွေထုတ်ပေးရန်နှင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်မည့်အချိန်ဇယား သတ်မှတ်နိုင်ရန် ချေးငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးဖြတ်ချက် တို့ကို စီစစ်၍ ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး အစီရင်ခံစာ ရေးသားရမည်။
 ချေးငွေလျှောက်လွှာကို ချေးငွေခွင့်ပြုကော်မတီ ထံသို့ စီစစ်သုံးသပ်နိုင်ရန် မိမိ၏ စီစစ်ကောက်ခံချက်နှင့် တကွ တင်ပြရမည်။
 ချေးငွေသဘောတူညီချက် ကို သုံးသပ်ပြင်ဆင်ပြီး ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒအတိုင်း တိကျစွာ လုပ်ငန်းပြီးမြောက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ချေးငွေ စီစစ်သုံးသပ်မှု နှင့် ချေးငွေ နှင့်ဆိုင်သော နောက်ဆုံးအခြေအနေ အချက်အလက်များ ကို သက်ဆိုင်ရာချေးငွေဖိုင်တွင် အချိန်နှင့် တပြေးညီ အမြဲဖြည့်သွင်းရမည်။
 မိမိအသင်းဝင်ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် မိမိ၏ချေးငွေနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုထုတ်ကုန်အသစ်များကိုလည်း အမြဲသိရှိနားလည်နေရမည်။
 အသင်းဝင်ဖောက်သည်များ ၏ တိုင်ကြားမှုများကို လက်ခံ၍ ၎င်းတို့ကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် သင့်တော်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်။
 အသင်းဝင်များ၏ ဘဏ္ဍာရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ဖော်ထုတ်၍ ၎င်းရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မှီစေမည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနိုင်ရန် အသင်းဝင်များနှင့်အတူတကွ ပူးတွဲလုပ်ဆောင် ရမည်။
 ချေးငွေလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သတ်သောပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အတွက်ငွေချေးသူအား အာမခံပေးသူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမည်။
 ငွေချေးယူသူအသင်းဝင်မှ ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းစီစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ငွေချေးယူသူအသင်းဝင်မှ ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းစီစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်သော အသင်းဝင်များအား နောက်ဆုံးတွင် စာရင်းရှင်းလင်းရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိပါက လိုအပ်သော အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော အသင်းဝင် ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို ငွေကြေးဖြစ်အောင် ရောင်းချဆောင်ရွက်၍ အကြွေးတောင်းယူ သိမ်းဆည်းရန် နှင့် လိုအပ်ပါက တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ဆောင်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်ရှာဖွေရန် နှင့် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်စေရန် ချေးငွေရယူမည့် တဦးလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ဆောင်မှု မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အလားအလာရှိသော အသင်းသားများကို ရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် တဦးနှင့်တဦး ထောက်ခံညွှန်းဆိုပေးမည့်ကွန်ယက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်းရွက်နိုင်ရန်နှင့် ချေးငွေဈေးကွက် ၏ အလားအလာကို လေ့လာစီစစ်သုံးသပ်ခြင်းများအား ဆောင်ရွက်ရမည်။
 မိမိ၏လုပ်ငန်းတိုးတတ်မှုများ အောင်မြင်မှုများ (သို့) ပြဿနာများတို့ကို မိမိ၏သက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူများနှင့် အခြားသတင်းပေးပို့ရန်လိုအပ်သူများထံသို့ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။

၂။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ

 စုစည်းခြင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ခွဲခြားခြင်း။ ။ သူ/သူမ၏လုပ်ငန်းများ ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်ရ်အတွက် တိကျသောပန်းတိုင်နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ခွဲခြားမှုကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် စုစည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
 မိမိ၏ဝန်ဆောင်မှုကိုရောင်းချခြင်းနှင့် အခြားသူများကို သိမ်းသွင်းစည်းရုံးခြင်း။ ။ မိမိကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူရန် (သို့) အခြားသူများ၏စိတ်ကို ပြောင်းလဲရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဝယ်ယူရန် အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်တဦးအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်သော်လည်းကောင်း၊ လူအများကို သိမ်းသွင်းစည်းရုံးနိုင်ရမည်။
 အများပြည်သူနှင့် တိုက်ရိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ။ အများပြည်သူနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီး အများပြည်သူအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် မိမိရုံးခွဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သော ဒေသနယ်ပယ်အတွင်းရှိ အသင်းဝင်ဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ အသင်းဝင်များ (သို့) ဧည့်သည်များကို ရုံးအတွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ ရုံး၏ပြင်ပတွင်လည်းကောင်း၊ရုံးချိန်အတွင်း မည်သည့်အချိန်မဆို တွေ့ဆုံခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
 သတင်းများရယူခြင်း။ ။ သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များမှ နေ၍ မှန်ကန် တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များကို စူးစမ်းလေ့လာ၍ လက်ခံရယူရမည်။
 သတင်းအချက်အလက်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသုံးသပ်ခြင်း။ ။ ပိုမို၍လွယ်ကူစွာသုံးသပ်နိုင်ရန်အတွက် ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ သတင်း၏ မူရင်းအခြေခံနှင့်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားကို ဖော်ထုတ်ရမည်။
 သတင်းများကိုစီစစ်ခြင်း။ ။ ကြီးကြပ်သူ အထက်လူကြီးများ ပိုင်းခြားသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် မိမိ နှင့် ဆက်စ်ပတ်သတ်သော ရင်းမြစ်များမှ ရရှိသည့် သတင်း အချက်အလတ် များကို စုစည်းခြင်း၊ စာရင်းနံပါတ် ရေးသွင်းခြင်း၊ အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း၊ တွက်ချက်ခြင်း၊ စာရင်းဇယား ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် စီစစ်ခြင်း၊ မှန်ကန်ခိုင်မာမှုရှိရန် စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရမည်။
 အရာဝတ္ထုများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လူများကိုအကဲဖြတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။ ။ ဖောက်သည်များ နှင့် စတင်ဆက်သွယ်မှု မှ နောက်ဆုံး ချေးငွေ ပြန်ဆပ်ခြင်း ပြီးဆုံးသည်အထိ ချေးငွေ စီစစ်ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းမှု ဖြစ်စဉ်တလျှောက်တွင် အရာဝတ္ထုများ နှင့် လူများ၏ တန်ဖိုးများ၊ အရေးပါမှုများ၊ အရည်အသွေးများကို စီစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။
 စည်းကမ်းစံနှုန်းများကိုလိုက်နာရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို အကဲဖြတ်ခြင်း။ ။ အဖြစ်အပျက်များနှင့်
ဖြစ်စဉ်များသည် ချမှတ်ထားသောမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် စပ်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များဖြင့် မိမိတဦးချင်းအကဲခတ် ဆုံးဖြတ်ပြုလုပ်ရမည်။
 ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူများ၊ရာထူးတာဝန်အဆင့်တူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖတ်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေး။ ။ သတင်းအချက်အလက်များကို မိမိအား ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာရွက်စာတမ်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ အီးမေးလ်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်သော် လည်းကောင်း လိုအပ်သလို ပေးအပ်ရမည်။
 ကုမ္ပဏီပြင်ပမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ။ အသင်းဝင်ဖောက်သည်များ အများပြည်သူများ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများစသောပြင်ပရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင်ကုမ္ပဏီကို ကိုယ်စားပြုဆက်သွယ်ပြောဆိုရမည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာရွက်စာတမ်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ အီးမေးလ်စသည်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း ဖလှယ်နိုင်သည်။
 ကောင်းမွန်သော လူမှုဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခြင်း နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ ။ အခြားသောသူများ အထူးသဖြင့် အသင်းဝင်ဖောက်သည်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖတ်များ နှင့် အပြုသဘောဆောင်ပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုရှိသော လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ပြီး အချိန်တိုင်း တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
 ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း နှင့် ပြသနာဖြေရှင်းခြင်း။ ။ ကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် နှင့် ပြသနာဖြေရှင်းရန် အချက်အလက် များကို စုစည်း၍ သုံးသတ် အကဲဖြတ်မှု ပြုလုပ်ရမည်။
 ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်း။ ။ အချက်အလက်များကို ရယူရန်နှင့် အခြားသူများနှင့် ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်ရန် ကွန်ပျူတာကို (hardware and software အပါအဝင်) အသုံးပြုရမည်။
 စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းခြင်း။ ။ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် မှတ်တမ်းတင်ချက်များ အထူးသဖြင့် Customer များ၏ loan အချက်အလက်များ နှင့် စာရင်း အမှတ်များကို စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် electronic တို့ဖြင့်သိမ်းဆည်းရမည်။
 စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဖေါ်ဆောင်ခြင်း။ ။ နေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်များ ဥပမာ သတင်းအချက်များ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် စာရွက်စာတမ်း သိမ်ဆည်းရမည်။
 တခြားသူများနားလည်မူရှိစေရန် သတင်းအချက်အလက်များကို ပြောကြားပေးခြင်း။ ။ ချေးငွေကိစ္စရပ်တွင် ပါဝင်သူများအားလုံး ငွေချေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နားလည်စေရန် ရှင်းလင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
 ဗဟုသုတများ ချဲ့ထွင်ပြုစုခြင်း။ ။ လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းပညာများ ဗဟုသုတ အသစ်များကို လေ့လာမှတ်သားခြင်း အသုံးချခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း။ (ရည်ညွန်းချက်- Self-development)
 ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ပစ္စည်းကိရိယာများ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပုံများ အား စောင့်ကြည့်ခြင်း။ ။ Customer များ နှင့် ပတ်သက်သော ပြသနာများကို စုံစမ်းရန် သို့ကာကွယ်ရန် ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်စဉ်များကို အကဲခတ်ခြင်း စောင့်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
 ဖြစ်စဉ်များ လုပ်ဆောင်ချက်များ ရည်ရွယ်ချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း။ ။ စီမံကွပ်ကဲမူအောက်တွင် ရှိနေသော ချေးငွေစာရင်းများ ဆုံးရူံးမူမှ ကာကွယ်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်၏ ပြောင်းလဲမူများ အခြေအနေ များကို ခန့်မှန်းခြင်း သတ်မှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။

၃။ ချေးငွေအရာရှိသည် ဗဟုသုတ အရည်အသွေး ကျွမ်းကျင်မူများကို တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။

a. Ability Development
 နူတ်စကားကြွယ်ခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် နားထောင်မူစွမ်းရည် ကောင်းရမည် ဖြစ်သလို ပြန်လည်ရှင်းပြရာတွင်လည်း ကောင်းမွန်သော အတွေးအခေါ် စကားလုံး ယူဆချက်များကို အသုံးပြုရမည်။
 နူတ်ဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် သတင်းအချက်အလက်များကို သူတစ်ပါးသူ နားလည်စေရန် ပြောဆိုနိုင်သည့် အရည်အချင်းမျိုးရှိရမည်။
 ရှင်းလင်းစွာပြောဆိုတတ်ခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် စကားပြောဆိုရာတွင် သူတစ်ပါး နားလည်စေရန် ရှင်းလင်းစွာ ပြောဆိုတတ်ရမည်။
 အရေးအသား ကောင်းမွန်ခြင်း။ ။ချေးငွေအရာရှိသည် အရေးအသားတွင်လည်း ကောင်းမွန်စွာ ရေးတတ်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ အတွေးအခေါ်များကို သူတစ်ပါး နားလည်စေရန် ဖော်ပြတတ်ရမည်။
 ခြုံငုံတွေးခေါ်နိုင်ခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိတစ်ယောက်သည် ရရှိလာသော သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်းဖြင့် စည်းမျဉ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရမည်။
 ပြသနာများနှင့်ပတ်သတ်၍ သိမြင်နိုင်ခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းမူဖြစ်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းနိုင်ကြောင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရမည်။
 စကားလုံးများအပေါ် ကောက်ချက်ချနိုင်ခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် တခြားသူနှင့် စကားပြောဆိုရာတွင် ထိုသူ၏ စကားလုံးများပေါ် ကောက်ချက်ချ အကဲဖြတ်နိုင်ရမည်။
 အမြင်ကျယ်ခြင်း။ ။ ချေးငွေ အရာရှိတစ်ယောက်သည် မည်သည် ကိစ္စတွင်မဆို အမြင်ကျယ်မူ ရှိရမည်။
 မလိုလားအပ်သော အတွေးအခေါ်များ ဖယ်ရှားခြင်း။ ။ ချေးငွေ အရာရှိသည် ပြသာနာများအတွက် မှန်ကန်သော အဖြေများ ရရှိရန် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချနိုင်ရန် အခြေခံ စည်းမျည်းများကို အသုံးပြုနိုင်သော အရည်အချင်း ရှိရမည်။
 အရေးအသား ဖော်ပြချက်များ။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် တခြားသူ နှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် ကောင်းမွန်သော နားလည်မှုရှိစေရန် ကောင်းမွန်စွာ ရေးသား ပြောဆို နိုင်သော စွမ်းရည် ရှိရမည်။
 သတင်းအချက်လက်များကို စိစဉ်ခြင်း။ ။ စည်းမျဉ်းတခုခု ချက်မှတ်နိုင်ရန် လိုအပ်သောသတင်းအချက် အလက်များ စိစဉ်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။

b. Skill Development
 နားထောင်မူစွမ်းရည်ကောင်းမွန်ခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည်တခြားသူနှင့် စကားပြောရာတွင် ပြောလိုသည့် အကြောင်းအရာကို နားလည်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းဖြင့် သင့်လျော်သော မေးခွန်းများ ပြန်လည်မေးခြင်း အချိန်အနည်းငယ်ဖြင့် ပြောလိုသည့် အကြောင်းအရာကို ထိရောက်စွာ ပြောဆိုတတ်ရမည်။
 အချိန်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် မိမိ အချိန်ကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံတက်ရမည့်အပြင် တခြားသူ၏အချိန်ကိုလည်း စီမံခန့်ခွဲ ပေးတတ်ရမည်။
 စာဖတ်စွမ်းရည်ရှိခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် စာဖတ်စွမ်းရည်ရှိပါက လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော စာများနှင့် စာပိုဒ်များ ရေးသားရာတွင် များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေမည်။
 စည်းရုံးနိုင်စွမ်းရှိခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် တစ်ခြားသူများ၏ အတွေးအခေါ် အပြုအမူများပြောင်းလဲနိုင်စေရန် စည်းရုံးနိုင်စွမ်းရှိရမည်။
 စကားပြောဆိုခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် မှန်ကန်ထိရောက်သည့်စကားလုံးများဖြင့် စကားပြောနိုင်စွမ်းရှိရမည်။
 လူမူရေးအမြင်ရှိခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် ထိုလူမှုဆက်ဆံရေး စွမ်းရည်တိုးတက်လာပါက တစ်ခြားသူများ၏ အပြုအမူပေါ် နားလည်သိရှိ၍ အုပ်ချုပ်မှုကောင်းမွန်လာမည်။
 ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် တခြားသောသူများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ရမည်။
 ဝန်ဆောင်မူ ကောင်းမွန်နိုင်ခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိတစ်ယောက်သည် ကာစတန်မာများကို တက်ကြွစွာ ဝန်ဆောင်မူပေးနိုင်ရမည်။
 ရူပ်ထွေးသော ပြသနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် ခက်ခဲသောပြသာနာများကို သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကာ အကောင်ထည်ဖော် ဖြေရှင်းရမည်။
 လေ့လာဆည်းပူးခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် လက်ရှိဖြစ်နေသော သို့မဟုတ် အနာဂတ်တွင် ဖြစ်နိုင်သော ပြသာနာများ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လေ့လာဆည်းပူးနိုင်စွမ်း ရှိရမည်။
 အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အကျိူး နင့် စရိတ်တို့ကို ချိန်းဆကာ ကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရမည်။
 စောင့်ကြည့်ခြင်း။ ။ မှန်ကန်သော တိုးတက်မူ ရရှိစေနိုင်ရန် ချေးငွေအရာရှိတစ်ယောက်သည် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
 လေ့လာနိုင်မူစွမ်းရည်။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် ညွန်ကြားချက်များ သင့်လျော်သော လမ်းညွန်ချက်များ ပေးနိုင်ရန် လေ့လာမူစွမ်းရည် ရှိရမည်။
 ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ရှိခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် ပြသာနာများဖြေရှင်းနိုင်ရန် အားနည်းချက် အားသာချက်တို့ကို သိရှိပြီး ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သော စွမ်းရည်ရှိရမည်။
 စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် ကာစတန်မာများနှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်သဘောထားမတူညီမူများကို စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးနိုင်ရမည်။
 လမ်းညွန်ချက်ပေးနိုင်ခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် တခြားသူများအပေါ် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို လမ်းညွန်ချက်ပေးနိုင် ရမည်။
 အရေးအသား။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် ကာစတန်မာ သို့မဟုတ် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နားလည်နိုင်သော အရေးအသားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။

c. Knowledge Sharpening
 ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ရောင်ချခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မူများ ရောင်းချခြင်း ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း ပြသခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းလမ်းများ စည်းမျဉ်းများကို သိရှိရမည်။ ထို့အပြင် ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော နည်းဗျူဟာများ သရုပ်ပြသခြင်းများ ရောင်းချခြင်းများ အရောင်းထိန်းချူပ်ခြင်း နည်းဗျူဟာများကို သိရှိရမည်။
 Customerနှင့်ဝန်ဆောင်မူပေးခြင်း။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် customer ဝန်ဆောင်မူနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ဆောင်ပုံများ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပတ်သက်သော ဗဟုသုတများကို စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာရမည်။ ထို့အထဲတွင် Customer နှင့်ပတ်သက်သော အကဲခတ်ခြင်းများ ဝန်ဆောင်မူနှင့်ပတ်သက်သော အရည်သွေးစိစစ်ခြင်းများနှင့် Customer စိတ်ကျေနပ်မူ တိုင်းတာခြင်းများလုပ်ဆောင်ရမည်။
 စာရင်းကိုင်ပညာနှင့်စီးပွားရေးပညာ။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် Microfinance နှင့်ပတ်သက်သော စီးပွားရေးပညာရပ် စာရင်းကိုင်ပညာရပ်များကို သိရှိအသုံးချနိုင်ရမည့်အပြင် Financial data များကိုလည်း အစီရင်ခံခြင်း လေ့လာစိစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
 အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် အထက်အရာရှိများ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေမူရှိစေရန် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်ပတ်သက်သော စကားလုံးများအသုံးပြုပုံ အဓိပ္ပာယ်များ သဒ္ဒါအသုံးပြုပုံများ ဖွဲ့စည်းပုံများကို သိရှိစေရန် ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်။
 ကိန်းဂဏာန်းပညာရပ်။ ။ ချေးငွေအရာရှိသည် Customer ၏ သတင်းအချက်လက်များကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ကိန်းဂဏန်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ် တွက်ချက်နိုင်ရန် ဗဟုသုတ ရှိရမည်။

၄။ အခြား

အခြားချေးငွေအရာရှိအရာရှိသည် ချေးငွေဌာနမှ ချမှတ်ထားသော ညွန်ကြားချက်များ တာဝန်များအတွင်း စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာရမည့်အပြင် အခြားဌာနမှ ချမှတ်ထားသော ညွန်ကြားချက်များ တာဝန်များကိုလည်း ထမ်းဆောင်ရမည်။ ထို့အပြင်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အထက်အရာရှိမှသတ်မှတ်ပေးထားသော တာဝန်များကိုလည်း အခါအားလျော်စွာထမ်းဆောင်ရမည်။

To apply for this job email your details to recruitment@sathapana.com.mm