ကရင်ပြည်နယ်အတွက် ရေသန့်စက်လှူဒါန်းခြင်း

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရေသန့်စက် (၅) စုံ၊ PPE ဝတ်စုံ (၁၀၀) စုံ၊ Cleaning Kit (၅) ဖာ၊ လက်အိတ် (၁၀၀) ခု၊ Mask (၁၀၀) ခု နှင့် ခြေစွပ် (၃၀) ထုပ် တို့ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၁၀ ရက်နေ့တွင် စထာပါနာလီမိတက်မှ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အား လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

Share this post