စထာပါနာ သီချင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပ်တည်ချက်၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် မည်သူ့အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်ကို ပြည်သူလူထုအား သိရှိစေရန် ၄ နှစ်ကျော်ကြာ လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည်ပင် စထာပါနာ၏ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်၊ ထမ်းရွက်ရမည့် တာဝန်၊ တန်ဖိုးများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။


စထာပါနာ၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို တေးသရုပ်ဖော် ဗွီဒီယိုနှင့်တကွ ဖန်တီးပုံဖော်ထားသော စထာပါနာ သီချင်းဖြင့် ဝေမျှအသိပေးရသည်ကို စိတ်လှုပ်ရှား ဝမ်းသာရပါသည်။ ဒီဗွီဒီယိုလေးကို ခံစားနားဆင်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းရပ်တည်ချက်အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိနားလည် နိုင်ပါသည်။

Share this post