ဖျာပုံမြို့တွင် မီးဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် လှူဒါန်းခြင်း

စထာပါနာသည် ဖျာပုံမြို့ရှိ မီးဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ဆန်နှင့် အခြားလိုအပ်သောပစ္စည်းများကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

Share this post