လူမှုဖူလှုံရေးအစီအစဉ်

လူမှုဖူလှုံရေး အစီအစဉ်

ချေးငွေထုတ်ယူသူများအားလုံးသည် လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် မဖြစ်မနေပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် ရံပုံငွေထည့်ဝင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်၏ အသင်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ အသင်းဝင်များအားလုံးသည် ချေးငွေထုတ်ယူသည့်အကြိမ်တိုင်းတွင် သက်တမ်း (၁)နှစ်ရှိသော ချေးငွေပမာဏ၏ ဝ.၅% ကို ထည့်ဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ (၁နှစ်သက်တမ်းချေးငွေအတွက် ဝ.၅% ကိုအခြေခံကာ ချေးငွေသက်တမ်း ၁နှစ်အောက်နှင့် ၁နှစ်အထက် ချေးငွေများအတွက် အချိုးကျတွက်ချက်ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။) တစ်ပိုင်းတစ်စထည့်ဝင်ခြင်းကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်၏ အသင်းဝင်များသည် အောက်ပါအခွင့်အရေးများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်
အကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်ပြန်လည်ရရှိမည့် အကျိုးအကျေးဇူးများသက်သေအထောက်အထား
ချေးငွေလက်ကျန်စာရင်းပယ်ဖျက်မှုထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ
သေဆုံးခြင်း (မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေခြင်းမှလွဲ၍)ငွေချေးသူ၁၀၀% စာရင်းပယ်ဖျက်မှု၁ သိန်းသေစာရင်းလက်မှတ်
ပူးတွဲငွေချေးသူအကျုံးမဝင်ပါ၅ သောင်း
မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းငွေချေးသူအမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု၁၀၀% စာရင်းပယ်ဖျက်မှု၁သိန်းဆရာဝန် နှင့် ဆေးထောက်ခံစာများ
ငွေချေးသူအမြဲတမ်းတစိတ်တပိုင်းမသန်စွမ်းမှု၅၀% စာရင်းပယ်ဖျက်မှု၅ သောင်း
ပူးတွဲငွေချေးသူအကျုံးမဝင်ပါ
ကလေးမွေးဖွားခြင်းငွေချေးသူအကျုံးမဝင်ပါ၅ သောင်းအရှင်မွေးလက်မှတ် နှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှ ထောက်ခံချက်
ပူးတွဲငွေချေးသူ (ငွေချေးသူ၏ ဇနီးမယားသာလျှင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။)အကျုံးမဝင်ပါ၅ သောင်း

လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်၏ အသင်းဝင်သက်တမ်းသည် ချေးငွေသက်တမ်းနှင့် တူညီသည်ဖြစ်ပြီး အသင်းဝင်က လက်ရှိချေးငွေပြီးဆုံးပြီး နောက်ထပ်ချေးငွေမထုတ်ယူတော့လျင် အသင်းဝင်ဖြစ်ခွင့် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။