လူမှုဖူလှုံရေးအစီအစဉ်

blank

လူမှုဖူလုံရေး အစီအစဉ်

စထာပါနာ၏ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု ရယူထားသော အသင်းသားအားလုံးသည် လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် မဖြစ်မနေ ပါဝင်ရပါမည်။ ချေးငွေအသင်းသားများသည် လူမှုဖူလုံရေးရံပုံငွေ ထည့်ဝင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် လူမှုဖူလုံရေး အစီအစဉ်၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပါမည်။ လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးသည် ချေးငွေအသစ် ထုတ်ယူသည့် အချိန်တိုင်း တနှစ်ချေးငွေပမာဏ၏ ဝ.၅% ကို ထည့်ဝင်ရပါမည်။ အကြိမ်ကြိမ်ခွဲဝေပေးသွင်းမှုကို လက်မခံပါ။ စထာပါနာ၏ လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူများသည် အောက်ပါအခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားရပါမည်။

 
ဤအစီအစဉ်၏ အကျုံးဝင်မှု သက်တမ်းသည် ချေးငွေသက်တမ်းနှင့် အချိန်ကာလ အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ ချေးငွေ သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးပြီး၊ ချေးငွေအသစ် နောက်တကြိမ်မယူတော့ဘဲ စာရင်းပိတ်သိမ်းလိုက်ပါက အဖွဲ့ဝင် အြ ဖစ် ရပ်စဲမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်
အကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်ပြန်လည်ရရှိမည့် အကျိုးအကျေးဇူးများသက်သေအထောက်အထား
ချေးငွေလက်ကျန်စာရင်းပယ်ဖျက်မှုထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ
သေဆုံးခြင်း (မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေခြင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း မှလွဲ၍)ငွေချေးသူ၁၀၀% စာရင်းပယ်ဖျက်မှု၅ သောင်းသေစာရင်းလက်မှတ်
မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းငွေချေးသူအမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု၁၀၀% စာရင်းပယ်ဖျက်မှု၅ သောင်းဆရာဝန် နှင့် ဆေးထောက်ခံစာများ
ငွေချေးသူအမြဲတမ်းတစိတ်တပိုင်းမသန်စွမ်းမှု၅၀% စာရင်းပယ်ဖျက်မှု၅ သောင်း
ကလေးမွေးဖွားခြင်းငွေချေးသူအကျုံးမဝင်ပါ၅ သောင်းအရှင်မွေးလက်မှတ် နှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှ ထောက်ခံချက်

လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်၏ အသင်းဝင်သက်တမ်းသည် ချေးငွေသက်တမ်းနှင့် တူညီသည်ဖြစ်ပြီး အသင်းဝင်က လက်ရှိချေးငွေပြီးဆုံးပြီး နောက်ထပ်ချေးငွေမထုတ်ယူတော့လျှင် အသင်းဝင်ဖြစ်ခွင့် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။