ဝန်ထမ်းသစ်လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၅)

စထာပါနာလီမိတက်တွင် မကြာမီ ဖွင့်လှစ်မည့် ရုံးခွဲများဖြစ်သော တောင်ကြီး၊ အောင်ပန်း၊ ဘားအံ၊ ကြို့ပင်ကောက်၊ ဖျာပုံ၊ တံတားဦး၊ မတ္တရာ၊ ကူမဲ၊ ချောင်းဦး၊ ပွင့်ဖြူ၊ အင်းတကော်၊ တိုက်ကြီး၊ ဝေါ၊ ညောင်လေးပင်တို့တွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ရုံးခွဲတာဝန်ခံ၊ ချေးငွေတာဝန်ခံချုပ် နှင့် ချေးငွေတာဝန်ခံ ဝန်ထမ်းသစ်များအတွက် ဝန်ထမ်းသစ်လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၅) အား Certificate များ ပေးအပ်ခြင်း။

Share this post