လစဉ်အလုပ်လစ်လပ်နေရာများအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

စထာပါနာလီမိတက် (မြန်မာ) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ မတူညီသောရာထူးနေရာများ၊ ရုံးချုပ်၊ ရုံးခွဲ နှင့် ရုံးခွဲငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်နေရာများ လစ်လပ်လျက်ရှိသောကြောင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း အောက်ပါရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူနေပါသည်။ Loan Officer ရာထူးလျှောက်ထားသူများအတွက် ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးစီးသူများမှစ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝗰𝘆 ---------------------- ▪️ Deputy Head of MIS -…

Continue Readingလစဉ်အလုပ်လစ်လပ်နေရာများအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

စထာပါနာလီမိတက်မှ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စထာပါနာလီမိတက် (မြန်မာ) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ မတူညီသော ရာထူးနေရာများ၊ ရုံးချုပ်၊ ရုံးခွဲ နှင့် ရုံးခွဲငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်နေရာများ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ စထာပါနာလီမိတက်မှ ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများကိုသာ အင်တာဗျူးခေါ်ရန် ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားမှုအတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။   စုံစမ်းမေးမြန်းရန် HR – 09977917171, 01 7532796, 01 7532797 Loan Officer ရာထူးလျှောက်ထားသူများအတွက်…

Continue Readingစထာပါနာလီမိတက်မှ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စထာပါနာလီမိတက်မှ ထပ်တိုး အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စထာပါနာလီမိတက် (မြန်မာ)တွင် ယခုဘဏ္ဍာနှစ်သစ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ မတူညီသော ရာထူးနေရာများ၊ ရုံးချုပ်၊ ရုံးခွဲ နှင့် အသစ်ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည့် ရုံးခွဲသစ်များ၊ ရုံးခွဲငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်နေရာများ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။စထာပါနာလီမိတက် မှ ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများကိုသာ အင်တာဗျူးခေါ်ရန် ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားမှုအတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။စုံစမ်းမေးမြန်းရန် HR – 09977917171 - Core Banking System & Database…

Continue Readingစထာပါနာလီမိတက်မှ ထပ်တိုး အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

SATHAPANA Limited Myanmar is looking for strong & experienced “Head of HR” (Head Office) position & “Regional Manager (Mon & Magway region)” position.

SATHAPANA Limited Myanmar is looking for a strong and experienced “HEAD OF HR” POSITION & “Regional Manager (Mon & Magway region)” position.     For “Head of HR” position is…

Continue ReadingSATHAPANA Limited Myanmar is looking for strong & experienced “Head of HR” (Head Office) position & “Regional Manager (Mon & Magway region)” position.

စထာပါနာလီမိတက်မှ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စထာပါနာလီမိတက် (မြန်မာ) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ မတူညီသော ရာထူးနေရာများ၊ ရုံးချုပ်၊ ရုံးခွဲ နှင့် ရုံးခွဲငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်နေရာများ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ စထာပါနာလီမိတက်မှ ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများကိုသာ အင်တာဗျူးခေါ်ရန် ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားမှုအတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းရန် HR – 09977917171, 01 7532796, 01 7532797 Loan Officer ရာထူးလျှောက်ထားသူများအတွက် ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ…

Continue Readingစထာပါနာလီမိတက်မှ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း