ဝန်ထမ်းသစ်မိတ်ဆက်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂)

စထာပါနာလီမိတက် ရန်ကုန်ရုံးချုပ်တွင် အသစ်ခန့်အပ်ပြီးသော ဝန်ထမ်းများအတွက် ဝန်ထမ်းသစ်မိတ်ဆက်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) အား ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်ရုံးချုပ်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေမှုများ။

Share this post