စုငွေများ

မဖြစ်မနေစုဆောင်းငွေ

saving

လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားရေးသည် အသင်းသားများရရှိသော ချေးငွေပမာဏအပေါ်မှာသာမက အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စုဆောင်းထားသော ငွေပေါ်တွင်လည်း မူတည်သည်။ မဖြစ်မနေစုငွေစုဆောင်းခြင်းသည် အသင်းသားများအတွက် ငွေစုဆောင်းခြင်း အလေ့အထကောင်းများကို ရရှိစေရန်နှင့် အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သော စုဆောင်းငွေအမျိုးအစား တစ်မျိုးဖြစ်သည်။

အတိုးနှုန်း
မဖြစ်မနေ စုဆောင်းငွေ တစ်နှစ်ချေးငွေ ပမာဏ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်း

စထာပါနာမှာ ဘာလို့ငွေစုဆောင်းသင့်တာလဲ။

ဆန္ဒအလျောက်စုဆောင်းငွေ

v-saving

၁။ စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း

စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းမှာ မိမိ၏ငွေများကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ အပ်နှံထားရှိနိုင်သော သူများအတွက် အထူးသင့်တော်သော စုငွေစာရင်းအမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ယခုစုငွေစာရင်းသည် ငွေအပ်နှံထားသည့် သက်တမ်းအပေါ် မူတည်၍ တခြားသော စုငွေအမျိုးအစားများထက် အတိုးပိုမိုရရှိနိုင်သော စုငွေစာရင်း အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ကာလ အတိုးနှုန်း
၆ လ ၁၀.၅%
၁၂ လ ၁၁%
၁၈ လ ၁၁.၅%
၂၄ လ ၁၂%
c-saving

၂။ ငွေစုအပ်ငွေစာရင်း

ငွေစုအပ်ငွေစာရင်းသည် အတိုးငွေ ရရှိနိုင်သော ငွေစာရင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ငွေပို ငွေလျှံများကို စုဆောင်း၍ အတိုးငွေ ရယူကာ ငွေစုစာအုပ်နှင့် ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် ငွေစာရင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ သာမန် စုငွေစာရင်း နှင့် ပိုစုပိုရ စုငွေစာရင်း ဆိုပြီး ငွေစုအပ်ငွေစာရင်း အမျိုးအစား (၂) မျိုး ရှိပါသည်။

သာမာန်စုငွေစာရင်း ပိုစုပိုရစုငွေစာရင်း
အတိုးနှုန်း ၁ နှစ်လျှင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ၁၀ သိန်း - ၁၀.၁%
၃၀ သိန်း - ၁၀.၂%
၅၀ သိန်း - ၁၀.၃%
၇၀ သိန်း - ၁၀.၄%
၉၀ သိန်း - ၁၀.၅%
၁၂၀ သိန်း - ၁၀.၇%
၁၅၀ သိန်း - ၁၁.၀%
အနည်းဆုံး ကနဦး စာရင်းဖွင့်ငွေ ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
အနည်းဆုံး စာရင်းလက်ကျန်ငွေ ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅,၀၀၀ ကျပ်
အတိုးထည့်သွင်းမှု ၃ လ တစ်ကြိမ် ၁ လ တစ်ကြိမ်

တစ်ဦးထက်ပို၍ တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်နိုင်ခြင်း။

အချိန်မရွေးငွေပြန်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။

ငွေပမာဏအကန့်အသတ်မရှိပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။

ပုံမှန်ငွေသွင်းဖို့ မလိုအပ်ခြင်း။

စုဆောင်းငွေအပ်နှံခြင်းကို စထာပါနာ၏ အသင်းသားများထံမှသာ လက်ခံပါသည်။