မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ – ၂၀၁၉

စထာပါနာလီမိတက်မြန်မာ၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒအရ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ရန်ရည်ရွယ်၍ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲကို ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှုများဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဉီးမြို့နယ်၊ ကန်ကလေးရွာလမ်း၊ (ကန်ကလေးရွာ – မြောက်ချောကုန်းရွာကြားလမ်းမကြီး)၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ကျွန်းသစ်၊ ပိတောက်၊ ခရေနှင့် တမာ၊ ပျိုးပင်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်ကို လမ်းမကြီး၏ဘေးတွင် တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင်ကြား (၁၀) ပေစီခြား၍ ကန်ကလေးရွာနှင့် မြောက်ချောကုန်းရွာနှစ်ခု ဆက်သွားသည်အထိ စိုက်ခဲ့ကြပါသည်။

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email