ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်တွေ့ဆုံမှုများ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလှုပ်ရှားရေးခရီးလမ်း

ခိုင်မာတောင့်တင်းသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် လူတိုင်းငွေကြေး ဝန်ဆောင် မှု လက်လှမ်းမီရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လူထုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ခိုင်မာတောင့်တင်းသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတခု တည်ဆောက်ရန် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်သူများ၊ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသင်းဝင်များ ကဲ့သို့

Read More »