ရုံးခွဲသစ် ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

လူတိုင်းလက်လှမ်းမီသော ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စထာပါနာ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လည်ပတ်ရန် နယ်မြေကို တိုးချဲ့လျက်ရှိပါသည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စထာပါနာသည် ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ၊ မအူပင်ရုံးခွဲ၊ မုဒုံရုံးခွဲ စသော ရုံးခွဲသစ် (၃)ခုကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာ ကြေညာအပ်ပါသည်။အောက်ပါရုံးခွဲလိပ်စာများကို ဆက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများအား ရယူနိုင်ပါသည်။ အမှတ် (CC/7)၊ မန္တလေး-လားရှိုးလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၁၀)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။…

Continue Readingရုံးခွဲသစ် ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း