စထာပါနာလီမိတက် (ရန်ကုန်ရုံးချုပ်) ၌ ကျင်းပသော Training of Trainers (ToT) အစီအစဉ်

စထာပါနာလီမိတက်ရှိ ဌာနပေါင်းစုံမှ သင်တန်းဆရာများအတွက် ပြင်ပမှသင်တန်းဆရာများအား ဖိတ်ကြားပြီး ToT သင်တန်းကို အောင်မြင်စွာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ဤသင်တန်းတွင် စထာပါနာ၏ သင်တန်းဆရာများသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ သင်ကြားမှုများနှင့် ထိရောက်သော လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနည်းလမ်းများဖြင့် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ သင်ကြားရေးစွမ်းရည်မျုားနှင့် အသိပညာများကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်တန်းဆရာများသည် ခေတ်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲနေသော သင်ကြားရေးနည်းစနစ်များကို လက်တွေ့ပြန်လည်အသုံးချ သင်ကြားပေးရန်…

Continue Readingစထာပါနာလီမိတက် (ရန်ကုန်ရုံးချုပ်) ၌ ကျင်းပသော Training of Trainers (ToT) အစီအစဉ်