လစဉ်အလုပ်လစ်လပ်နေရာများအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

စထာပါနာလီမိတက် (မြန်မာ) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ မတူညီသောရာထူးနေရာများ၊ ရုံးချုပ်၊ ရုံးခွဲ နှင့် ရုံးခွဲငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်နေရာများ လစ်လပ်လျက်ရှိသောကြောင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း အောက်ပါရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူနေပါသည်။ Loan Officer ရာထူးလျှောက်ထားသူများအတွက် ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးစီးသူများမှစ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝗰𝘆 ---------------------- ▪️ Deputy Head of MIS -…

Continue Readingလစဉ်အလုပ်လစ်လပ်နေရာများအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း