သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာသင်တန်း

စထာပါနာလီမိတက် ၏ ရုံးခွဲများဖြစ်သော မန္တလေးတိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်း နှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့မှ Regional IT တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများကို သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာသင်တန်းအား စထာပါနာလီမိတက် ရုံးချူပ်တွင် (မေလ၊ ၆ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ) သင်တန်းပို့ချခဲ့ပါသည်။

Share this post