ဘဏ္ဍာရေးနှင့် New Operations Tool မွမ်းမံသင်တန်း

စထာပါနာလီမိတက်၏ ဖွင့်လှစ်ပြီးရုံးခွဲများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော Accountant , Assistant Account and Cashier ဝန်ထမ်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် New Operations Tool မွမ်းမံသင်တန်း အား ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ထိ နေပြည်တော်ရုံးခွဲ တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေမှုများ။

Share this post