လိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ပြောင်းလဲကြောင်း ကြေညာခြင်း

စထာပါနာလီမိတက်၏ အလုပ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် - Mr. Seang Serey သည် ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ စထာပါနာ၏ လန်းဆန်းသော အသွင်သစ်ကို ဝေမျှပုံဖော်ခဲ့ပါသည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုကဏ္ဍ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေလျက် ဆန်းသစ်သော ဘဏ္ဍာရေး ထုတ်ကုန် များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ အသင်းသားများအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကတိ ကဝတ် ပြုထားကြပါသည်။…

Continue Readingလိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ပြောင်းလဲကြောင်း ကြေညာခြင်း