စထာပါနာလီမိတက်၏ Messenger Chatbot အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း

စထာပါနာအသင်းသားများနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် စထာပါနာလီမိတက်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်း အချက်အလက်များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာရရှိနိုင်ရန် Messenger Chatbot ကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ထား ပါသည်။ စထာပါနာအသင်းသားများနှင့် ပြည်သူလူထုသည် အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ (၁) စထာပါနာ၏ ချေးငွေနှင့် စုငွေ ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း။(၂) စထာပါနာရုံးချုပ်နှင့် ရုံးခွဲများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် အသေးစိတ် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ ပါဝင်သော အလုပ်ခေါ်စာများအကြောင်း။(၃) ရုံးခွဲတည်နေရာများ၊…

Continue Readingစထာပါနာလီမိတက်၏ Messenger Chatbot အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း