ဖယ်ခုံမြို့နယ်(ရှမ်းပြည်နယ်)မှ “စထာပါနာလီမိတက်ရုံးခွဲ” အား ပင်လောင်းမြို့နယ်(ရှမ်းပြည်နယ်) သို့ ရုံးနေရာပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

ဖယ်ခုံမြို့နယ်(ရှမ်းပြည်နယ်)မှ "စထာပါနာလီမိတက်ရုံးခွဲ" အား ပင်လောင်းမြို့နယ်(ရှမ်းပြည်နယ်) သို့ ရုံးနေရာပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း စထာပါနာလီမိတက်၏ ဖယ်ခုံမြို့နယ်‌ (အမှတ် - ည၊ ၂၆၆၊ အင်းလေးလမ်းသွယ်၊ ညောင်ကုန်း ၃ ရပ်ကွက်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်) တွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော ရုံးခွဲအား - ➡️➡️ ပင်လောင်းမြို့နယ် (အမှတ် (ဘ/၁၂)၊ ပထမလမ်းသွယ်၊ ဘန့်ဖယ်ရက်ကွက်၊ ပင်လောင်းမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။)…

Continue Readingဖယ်ခုံမြို့နယ်(ရှမ်းပြည်နယ်)မှ “စထာပါနာလီမိတက်ရုံးခွဲ” အား ပင်လောင်းမြို့နယ်(ရှမ်းပြည်နယ်) သို့ ရုံးနေရာပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း