ဖယ်ခုံမြို့နယ်(ရှမ်းပြည်နယ်)မှ “စထာပါနာလီမိတက်ရုံးခွဲ” အား ပင်လောင်းမြို့နယ်(ရှမ်းပြည်နယ်) သို့ ရုံးနေရာပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

ဖယ်ခုံမြို့နယ်(ရှမ်းပြည်နယ်)မှ “စထာပါနာလီမိတက်ရုံးခွဲ” အား ပင်လောင်းမြို့နယ်(ရှမ်းပြည်နယ်) သို့ ရုံးနေရာပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

စထာပါနာလီမိတက်၏ ဖယ်ခုံမြို့နယ်‌ (အမှတ် – ည၊ ၂၆၆၊ အင်းလေးလမ်းသွယ်၊ ညောင်ကုန်း ၃ ရပ်ကွက်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်) တွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော ရုံးခွဲအား –

➡️➡️ ပင်လောင်းမြို့နယ် (အမှတ် (ဘ/၁၂)၊ ပထမလမ်းသွယ်၊ ဘန့်ဖယ်ရက်ကွက်၊ ပင်လောင်းမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။) သို့ ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
– ပင်လောင်းမြို့နယ် ရုံးခွဲဖုန်းနံပါတ် – 09 977583467 / 09 977583469

Share this post