လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုများ

၁၉၇၁

ရုံးတွင်းသင်တန်းသားအရေအတွက်

၈၇

ပြင်ပသင်တန်းတက်ရောက်သော ဝန်ထမ်းအရေအတွက်

၀၇

ထိရောက်သောရုံးခွဲစီမံအုပ်ချုပ်မှုသင်တန်း အကြိမ်အရေ အတွက်

၂၇

ဝန်ထမ်းသစ်လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချသင်တန်း အကြိမ်အရေအတွက်

ဝန်ထမ်းသစ်လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချသင်တန်း

ဝန်ထမ်းသစ်များအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် ဝန်ထမ်းသစ်လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချသင်တန်းအား ပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဝန်ထမ်းသစ်လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချသင်တန်းကို လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန၏ ပံ့ပိုးပေးမှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ဝန်ထမ်းသစ်များသို့ ပို့ချပေးနေပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ဝန်ထမ်းသစ်များသည် လုပ်ငန်းခွင်သို့ စတင်ဝင်ရောက်သည့်အချိန်မှစ၍ မိမိတို့၏ အခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာတာဝန်များကို ကောင်းမွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မွမ်းမံသင်တန်း

ဝန်ထမ်းများအား ကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုသတင်းများနှင့် အဆက်မပြတ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အားသစ်လောင်းသင်တန်းကို ပို့ချလျက်ရှိသည်။ ဌာနတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏မူဝါဒများ ပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သော် ဝန်ထမ်းများအား အကြောင်းကြားရန်တာဝန်ရှိသည်။

ထိရောက်သောရုံးခွဲစီမံအုပ်ချုပ်မှုသင်တန်း

ရုံးခွဲတာဝန်ခံ၊ ရုံးခွဲငယ်တာဝန်ခံ၊ ချေးငွေတာဝန်ခံချုပ် ၊ လက်ထောက်ချေးငွေတာဝန်ခံချုပ် ၊ စာရင်းကိုင်နှင့် လက်ထောက်စာရင်းကိုင်တို့ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီ၏အနာဂတ် အကျိုးထမ်းရွက်ဆက်ခံမည့်သူများအတွက် ဤသင်တန်းကို ပို့ချပေးလျက်ရှိသည်။ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းကို အရှိန်မြှင့်တင်ပေးရန်သာမက လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့်ကိုက်ညီသော၊ တာဝန်ယူနိုင်သော အပြုအမူများနှင့်တကွ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ သဘောသဘာဝကို အလုံးစုံနားလည်နိုင်စေရန်ပါ ရည်ရွယ်ပါသည်။

စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်း

ရုံးအတွင်း ရာထူးတိုးသွားသော ရုံးခွဲတာဝန်ခံများ၏ အရည်အသွေးကို တိုးမြှင့်စေရန် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးတက်ရေးကို ကုမ္ပဏီမှ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်သူများအား အတွေးအခေါ်အမြင်ကျယ်စေရန် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ Soft and Human Skills တို့ကို ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိသည်။

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

စထာပါနာလီမိတက်၌ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင်ရခြင်းသည် စစ်မှန်သော၊ အများနှင့်မတူကွဲပြားသော အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းတိုင်းတွင် တစ်ကိုယ်ရေတိုးတက်မှုသာမက သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရေရှည်တိုးတက်မှုတို့ ဖန်တီးရန် အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။

လတ်တလော ပို့ချနေသော သင်တန်းများ