စထာပါနာလီမိတက်သို့ ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်သောနည်းလမ်းများ

ရုံးခွဲများ

SATHAPANA Limited

စထာပါနာ ရုံးခွဲများသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ပါသည်။

Ongo Agent

Ongo Agent

Ongo Agent များမှတဆင့် ချေးငွေပြန်လည် ပေးဆပ်နိုင်ပါသည်။ ငွေမလွှဲမီ ချေးငွေထုတ်မှတ်တမ်းစာရွက် (Repayment Schedule) ကို ယူဆောင်သွားရပါမည်။ ငွေလွှဲမှုတစ်ကြိမ်အတွက် ငွေလွှဲခ (၂၅၀) ကျပ်သာ ကျသင့်ပါသည်။

Wave Money

Wave Money

Wave Pay (သို့) Wave Agent များမှတဆင့် ချေးငွေပြန်လည် ပေးဆပ် နိုင်ပါသည်။ ငွေမလွှဲမီ ချေးငွေထုတ်မှတ်တမ်းစာရွက် (Repayment Schedule) ကို ယူဆောင်ထားပါ။ ချေးငွေထုတ်မှတ်တမ်းစာရွက်ပါ အချက်အလက်များအတိုင်း အင်္ဂလိပ်လို အတိအကျ ဖြည့်သွင်းပါ။ ငွေလွှဲတစ်ကြိမ်အတွက် ငွေလွှဲခ (၂၀၀) ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။

KBZ Pay

KBZ Pay

KBZ Pay (သို့) KBZ Pay Agent များမှတဆင့် ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ပါသည်။ ငွေမလွှဲမီ ချေးငွေထုတ်မှတ်တမ်းစာရွက် (Repayment Schedule) ကို ယူဆောင်ထားပါ။ ချေးငွေထုတ်မှတ်တမ်းစာရွက်ပါ အချက်အလက်များအတိုင်း အင်္ဂလိပ်လို အတိအကျ ဖြည့်သွင်းပါ။ ငွေလွှဲတစ်ကြိမ်အတွက် KBZ Pay Application ဖြင့် ပေးဆပ်ပါက ငွေလွှဲခ (၃၀၀) ကျပ် (သို့) KBZ Pay Agent ဖြင့်ပေးဆပ်ပါက ငွေလွှဲခ (၅၀၀) ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။

အဆင်မပြေမှုများနှင့် အခက်အခဲပြဿနာ တစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါက

09964556204

သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။